^ Na górę

Oddział mieści się na V piętrze

Ordynator oddziału:                                       lek. Wojciech Gogula
                                                                   
Pielęgniarka koordynująco - nadzorująca:    lic. pielęgniarka Teresa Górzańska

Oddział Anestezjologiczny wykonuje znieczulenia ogólne i przewodowe dla oddziałów Chirurgicznego, Laryngologicznego i Ginekologiczno-Położniczego, oraz prowadzi akcje reanimacyjne i konsultacje oraz interwencje u pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia na terenie całego Szpitala.

Znieczulenia odbywają się na czterech salach operacyjnych. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym pacjenci przebywają na Sali Wybudzeń, pod opieką pielęgniarki anestezjologicznej skąd przekazywani są na oddziały macierzyste.

Wyposażenie sal operacyjnych, Sali Wybudzeń jest zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami.

Lekarze anestezjolodzy pełnią dyżury całodobowe.

Pielęgniarki anestezjologiczne pomagają w pracy  na Oddziale Pediatrycznym w godzinach 19:00- 7:00 skąd wzywane są w razie potrzeby do interwencji i znieczuleń.

Personel:

Lekarze

1 lekarz z II stopniem specjalizacji

1 lekarz z I stopniem specjalizajci

Dyżuruje 9 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarki

6 wykwalifikowanych pielęgniarek anestezjologicznych, w tym 4 z wykształceniem wyższym oraz 2 pielęgniarki ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej opieki

Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w comiesięcznych szkoleniach wewnątrzoddziałowych i pozaszpitalnych szkoleniach specjalistycznych. Zabezpiecza to Szpital w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Zespół reanimacyjny interweniuje na wezwanie przez specjalnie wydzielony telefon alarmowy.

Dyrekcja Szpitala zawarła umowy z ościennymi Oddziałami Intensywnej Opieki Medycznej, do których w razie potrzeby kierowani są pacjenci.