^ Na górę

OD 1 LIPCA WZNOWIONO DZIAŁANIE ODDZIAŁU

 

Oddział mieści się na IV piętrze

Ordynator

Oddziału Neonatologicznego:  lek. Jolanta Kempa  - specjalista II stopnia z pediatrii

                                                                      

Pielęgniarka koordynująco - nadzorująca:     Iwona Piendel

 

W systemie opieki perinatalnej oddział posiada uprawnienia I poziomu referencyjnego. Wykonuje świadczenia medyczne w dziedzinie neonatologii i intensywnej terapii zgodnie z zakresem zadań dla właściwego poziomu opieki a zwłaszcza profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, opieki zdrowotnej nad noworodkiem zdrowym, z ryzyka, chorym z zagrożeniem życia.

Funkcjonowanie oddziału opiera się na systemie rooming-in (noworodek na sali razem z matką)

Oddział dysponuje 16 łóżeczkami. Posiada 10 miejsc w systemie rooming-in tj. 4 sale dla 2 matek i ich noworodków oraz 2 sale pojedyncze dla 1 matki z noworodkiem z odrębnymi węzłami sanitarnymi.  Ponadto w oddziale wyodrębnione są 3 sale dla noworodków z następującym przeznaczeniem:

  • sala dla wcześniaków (3 stanowiska)
  • sala przeznaczona do fototerapii stosowanej w leczeniu żółtaczki noworodków (2 stanowiska)
  • sala obserwacyjna ze stanowiskiem intensywnego nadzoru 

            Oddział posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz sprzęt medyczny niezbędny dla sprawowania opieki medycznej nad noworodkiem między innymi:

  • nowoczesny zestaw CPAP pozwalający leczyć przejściowe zaburzenia oddychania
  • sprzęt do fototerapii
  • inkubatory
  • sprzęt monitorujący (kardiomonitor, pulsoxymetr)
  • stanowiska do resuscytacji

            Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi, które świadczą usługi w zakresie neonatologii. Transport chorych noworodków odbywa się w inkubatorze transportowym karetką "N" (transport noworodkowy) odpowiednio wyposażoną z udziałem lekarza i pielęgniarki oddziału docelowego, tzw. transport "na siebie".

            Realizujemy ogólnopolskie programy opieki perinatalnej (karmienia piersią, poprawy opieki perinatalnej w Polsce, wczesnej diagnostyki hypotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy, rejestr wrodzonych wad rozwojowych, wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu)

Oddział Neonatologiczny zapewnia troskliwą opiekę lekarską oraz pielęgniarek i położnych  z wieloletnim doświadczeniem.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach rozdziały środków zebranych podczas XXI Finału WOŚP przekazała w darze dla noworodków oddziału neonatologicznego Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi następujący sprzęt medyczny:

1. Stanowisko do resuscytacji noworodków - Resuscitaire

2. Lampę do fototerapii - system BiliTx

 

Oczywiście do tej pory oddział posiadał także niezbędny sprzęt, który umożliwiał prowadzenie wszystkich wymienionych procedur, jednakże jest to sprzęt, który eksploatowany był i służył przez wiele lat. Zastosowanie nowego sprzętu pozwoli na nowoczesne, komfortowe i bezpieczne prowadzenie terapii oraz zapewnienie najpiękniejszego początku nowo narodzonym dzieciom.