^ Na górę

Oddział mieści się na II piętrze szpitala

Kierownik-Koordynator
Oddziału Neurologicznego:                lek.  Andrzej Maciejak 
                                                specjalista neurolog
 
Zatrudnieni lekarze:       
 
 
    Bożena Goździkowska     - specjalista neurolog 
 

       

Pielęgniarka Koordynująco - nadzorująca:     Małgorzata Chmielowska

 

W skład personelu specjalistycznego wchodzą:

- 10 pielęgniarek (w tym: 1 z dyplomem licencjata pielęgniarstwa, 2 z tytułem magistra pielęgniarstwa )

- sekretarka medyczna

- fizjoterapeuta

- neuro logopeda

- psycholog

 

Oddział dysponuje 20 łóżkami.

 

Neurologia to przede wszystkim diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

W ramach usług świadczonych przez oddział diagnozowane i leczone są choroby:

  - naczyniopochodne, 

  - neurodegeneracyjne, 

  - padaczki,

  - zespoły demielizacyjne (np. stwardnienie rozsiane),

  - bólowe zespoły korzeniowe na podłożu zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych kręgosłupa,

    - polineuropatie

    - i inne.

 

Oddział dysponuje najnowszej generacji sprzętem do wykonywania EEG (elektroencefalograf) i USG Duplex Doppler Kolor (przepływy naczyń dogłowowych).

 

Wysokospecjalistyczna diagnostyka obrazowa:

 - MRI- wykonywane w ramach umowy zawartej z MCM Euromedic

 - TK, angioTK - wykonywane w ramach umowy zawartej z Provega 

 

Oddział posiada własną salę gimnastyczną przeznaczoną do ćwiczeń rehabilitacyjnych i korzysta z szerokiej bazy zabiegów fizykoterapeutycznych dostępnych w szpitalu.

 

Kontakt z oddziałem:

   Sekretariat i dyżurka pielęgniarek    tel. 076 8779 629

   Pokój lekarzy                                 tel. 076 8779 627