^ Na górę

Oddział mieści się na III i IV piętrze

ORDYNATOR lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Bogdan Zając
ODDZIAŁOWA pielęgniarka dyplomowana Maria Wąsik

 

Oddział Rehabilitacji udziela świadczeń medycznych na podstawie i w ramach zasad określonych w kontrakcie z NFZ.

Do Oddziału przyjmowani są chorzy wymagający całodobowego nadzoru medycznego z dysfunkcją narządu ruchu po zabiegach operacyjnych, urazach, w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów kończynowych i kręgosłupa oraz w zaostrzeniach schorzeń przewlekłych narządu ruchu z zespołami bólowymi

 

Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w salach ćwiczeń w obrębie oddziału i w oparciu o gabinety fizykoterapii, hydroterapii i masażu Działu Rehabilitacji na terenie Szpitala. Indywidualne programy terapeutyczne realizowane są z wykorzystaniem technik torowania nerwowo-mięśniowego /PNF/, terapii cranio-sacralnej, technik mięśniowo-powięziowych, terapii manualnej i z użyciem taśm Thera-band. Przy leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa wykorzystywane są metody wg koncepcji McKenziego.

W oddziale rozbudowana baza sprzętowa umożliwia prowadzenie mechanicznej, kontrolowanej elektronicznie trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Do ćwiczeń biernych dużych przykurczeń stawowych wykorzystywane są artomoty kończyn z biofeedbackiem i treningiem symetrii.

 

Zespół terapeutyczny tworzą wykwalifikowani i doświadczeni lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki i psycholog kliniczny, zapewniający fachową opiekę, indywidualne podejście do pacjenta, bezpieczeństw przeprowadzanych zabiegów i procedur medycznych oraz wysoką jakość świadczonych usług.

 

Pobyt w oddziale trwa minimum 3 tygodnie. Przepustki w dni wolne i święta nie są udzielane.

Skierowanie do leczenia w oddziale rehabilitacyjnym wydają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego z poradni rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologcznej i reumatologicznej oraz oddziałów szpitalnych

Kwalifikacji do leczenia dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta i po zapoznaniu się z jego dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie na skierowaniu /wyniki badań diagnostycznych, zdjęcia rtg, MRI, TK, karty informacyjne leczenia szpitalnego, itp./

Po badaniu pacjenci mają ustalony termin przyjęcia do oddziału.

Badania kwalifikacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 9:00

 

Oddział rehabilitacyjny zlokalizowany jest na III i IV piętrze. Pacjenci zakwaterowani są w pokojach 2 i 3 łóżkowych z umywalkami. Do dyspozycji toalety i natryski wspólne w korytarzu.

 

Kontakt z Oddziałem

 

sekretariat 76 8779 551

gabinet lekarski 76 8779 516

dyżurka pielęgniarek 76 8779 580