^ Na górę

Po zakończeniu wojny w II połowie 1945 r. powstał w Złotoryi Szpital Powiatowy, który zlokalizowano w małym budynku zbudowanym w 1763 r. tzw. "Klosterlazarett" mieszczącym się przy ulicy Konopnickiej. Na apel księdza z darów mieszkańców skompletowano niezbędne wyposażenie szpitala: pościel, łóżka, koce, a także skromne wyposażenie. Szpital ten posiadał wówczas 30 łóżek. Skład personelu pielęgniarskiego stanowiły siostry zakonne. Jedynym lekarzem był autochton, doktor wszechnauk lekarskich - Wolfgang Schultz. Pierwszym polskim lekarzem w Złotoryi (od sierpnia 1945 r.) był dr Henryk Borejko - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu St. Batorego w Wilnie. Uważany jest on za "pioniera polskiej  medycyny" w Złotoryi.

W 1951 r. szpital przeniesiony został z ulicy Konopnickiej do nowo odremontowanego adaptowanego budynku przy ulicy Szpitalnej, w którym w czasie wojny leczono rannych żołnierzy niemieckich, a następnie od 1945 r. do 1950 r. zajmowały go wojska sowieckie. Mieściły się tam oddziały: wewnętrzny, zakaźny, chirurgiczny i położniczy. Szpital ten jak na ówczesne czasy posiadał nowoczesne zaplecze diagnostyczne z analityki i radiologii. Szpital miał najpierw 90 łóżek, później liczył 150.W maju 1972 roku rozpoczęto  budowę na działce o powierzchni 52 713 m 2, położonej przy ulicy Hożej. Budowa trwała do 1979 roku i 28 czerwca uruchomiono Szpital. Oficjalne otwarcie nastąpiło 25 lipca 1979 roku w obecności Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - Mariana Śliwińskiego oraz ówczesnych władz wojewódzkich i miejskich. Zlokalizowane tam zostały oddziały: chirurgiczny, położniczy, ginekologiczny, laryngologiczny, wewnętrzny i dziecięcy. Budynek przy ulicy Szpitalnej przejął w 1982 r. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.

Dyrektorzy szpitala:

  1. lek. Henryk Borejko - od 01-08-1945 do 30-06-1949r.

  2. lek. Józef Pawlita - od 01-07-1949 do 30-09-1957r.

  3. lek. Henryk Bartosiewicz - od 01-09-1957 do 1960 r.

  4. lek. Jerzy Peszko - od 1961 do 1973 r.

  5. lek. Andrzej Wolańczyk - od 01-02-1973 do 30-06-1973 r.

1 lipca 1973 roku w ramach reorganizacji służby zdrowia utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej. Głównym założeniem było zintegrowanie służby zdrowia. Zlikwidowano samodzielność finansową małych placówek tworząc jedną jednostkę budżetową. W skład ZOZ weszły:

    - szpital, 
    - przychodnia, 
    - ośrodki zdrowia (Rokitnica, Gierałtowiec, Wilków, Zagrodno, Warta Bolesławiecka, Raciborowice, Pielgrzymka, Proboszczów), 
    - żłobki.

Zlokalizowane tam zostały oddziały: chirurgiczny, położniczy, ginekologiczny, laryngologiczny, wewnętrzny i dziecięcy.

Rok 1998 ponownie przyniósł zmiany reorganizacyjne jednostki. Państwo wprowadziło reformę ochrony zdrowia, w wyniku której nastąpiło oddzielenie wcześniej połączonych jednostek od Szpitala.

Dyrektorzy Zespołu Opieki Zdrowotnej:

lek. Andrzej Wolańczyk 

01-07-1973 do 30-09-1977 r.

lek. Zbigniew Matysiak  

01-10-1977 do 31-01-1980 r.

lek. Andrzej Wolańczyk 

01-02-1980 do 31-12-1984 r.

lek. Jerzy Szymonek     

01-01-1985 do 15-05-1990 r.

lek. Maciej Zawodniak 

16-05-1990 do 15-04-1999 r.

mgr Anna Bednarz  

16-04-1999 do 17-08-1999 r.

lek. Janusz Miernicki   

18-08-1999 do 03-01-2001 r.

lek. Jacek Durys   

04-01-2001 do 31-01-2004 r.

lek. Tomasz Matuszczyk

01-02-2004 do 15-11-2005 r.

mgr inż. Arnold Hochuł

16-11-2005 do 20-11-2005 r. 

mgr Krystyna Barcik 

21-11-2005 do 02-10-2006 r.

lek. Bogusław Radzki

03-10-2006 do 28-02-2011 r.

dyr. Teresa Dziewiecka

 01-03-2011 do 15-04-2013 r.

mgr Longina Podgórska ( p.o.)

15-04-2013 do 16-09-2013 r.

 Mariusz Misiuna

od 16-09-2013 do 25-11-2015 r.

mgr inż. Agnieszka Gralak-Słonina (p.o)

od 01.12.2015 r.

 

13 lutego 1995 roku Złotoryjskiemu Szpitalowi nadano imię dr Andrzeja Wolańczyka.

Obecna nazwa szpitala brzmi:

  Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o.
ul. Hoża 11
59-500 Złotoryja