^ Na górę

Oddział mieści się na II piętrze

Kierownik-Koordynator
Oddziału Wewnętrznego: Jan Bednarczyk
Pielęgniarka koordynująco - nadzorująca: Małgorzata Chmielowska

 

Telefony:

76 87 79 632 - sekretariat

76 87 79 520 - dyżurka lekarska

76 87 79 536 - dyżurka pielęgniarska

 

Zatrudnieni lekarze:

Ewa Furtan - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

Adam Tarapata - specjalista chorób wewnętrznych

Beata Szymańska - specjalista chorób wewnętrzncyh

Ireneusz Zieliński – specjalista chorób wewnętrznych

Zatrudnione pielęgniarki

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego:

- Małgorzata Birowska,
- Sława Kolano,
- Małgorzata Turkiewicz,
- Nina Wąsowska

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego:

- Małgorzata Milińska

 

Oddział posiada akredytację dla specjalizacji z chorób wewnętrznych.

 

Oddział wewnętrzny liczy 51 łóżek, w tym 4-łóżkową Salę Intensywnego Nadzoru Medycznego z oddzielną obsadą pielęgniarską.

 

Zapewniamy diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu wszystkich działów interny.

Wykonywane są:

 - badania laboratoryje w szerokim wachlarzu

 - badania układu krążenia (USG serca, EKG Holter, EKG wysiłkowe, Holter ciśnieniowy)

 - badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, miednicy małej i tarczycy

 - badania endoskopowe

 - badania RTG, TK, angio-TK

 - pobieranie szpiku kostnego i ocena mielogramu

 - szereg innych badań wykonywanych na podstawie umowy z firmami zewnętrznymi

 

Każdy pacjent ma zapewnioną profesjonalną opiekę pielęgniarską i lekarską oraz dostęp do świadczeń medycznych na wysokim poziomie.