^ Na górę

Zadania:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
 • Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,  
 • Przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność świadczeniodawców z którymi kasa chorych podpisała kontrakty na wykonanie świadczeń medycznych,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
 • Analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do regionalnej Kasy Chorych,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,

 Kompetencje:

 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie postrzegania praw pacjenta,

 • Podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających,

 • Współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich,

 • Współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich,

 • Współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. kontaktów ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz praw pacjenta,

 • Współpraca z Komisją Skarg i Wniosków w Radzie Regionalnej Kasy Chorych,

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i rządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,

 • Wnioskowanie do Dyrektora Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych o zerwanie kontraktu ze świadczeniodawcą w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta.